Nyheder

Hilsen fra vores svenske skærgårdsven

Vores kære ven Bengt Arne Runnerström som var så sød at låne os plads i sin have til teltning i Gustafsberg har skrevet et digt om Vikingerne Vedbæk Søspejdere. Han har også lagt billeder op af os på sin egen hjemmeside om jollesejlads i Skærgården http://www.julleregister.se/lank_reg/nytt.html. Se flere billeder fra tropssommertogtet i vores Galleri. Husk man skal være logget ind for at se koden til galleriet.

Vidfarne Vedbaecks Vikingar vågade visit 
i fjordars väldiga vatten i Svitjods västra kust. 

Oförskräckta bordade de sina skepp av
minsta slag, ej större än roddsnäckor.

Åtföljda av ett större långskepp att de 
icke må lida kval i alltför vilda vågor. 

Vi vinkar er farväl och välkomnar er
åter till Arbol i Oddevold, vårt Gustafsberg 
i Uddevalla, så långt i österled man kan 
komma här i västerled.

Ert rykte som oförvägna Vikingar och sjö-
farare ska färdas vida i världen!